diagnosa Tape cd Sony mhc-vx88 jika kita hidupkan semua fungsi berkerja dengan baik yang menjadi masalah adalah tidak ada suara yang dihasilkan ketika kita besarkan volume. Model tape