Switch Master Penggunaan pada televisi adalah sesuatu keharusan, dimana secara fungsi untuk memutuskan aliran listik yang masuk ke dalam suatu rangkaian. Tetapi ada juga sebagaian yang menggunakan model