Diagnosa SpeedLite YN460  jika saya hidupkan indikator semuanya berfungsi, tetapi ketika dicoba untuk fungsi flash sama sekali tidak berfungsi ( lampu flash tidak menyala ). Model SpeedLite YN460: Apakah