Power supply mempunyai peranan yang sangat penting pada suatu perangkat elektronik, tanpa adanya power supply tentunya alat tersebut tidak dapat berfungsi. Trafo adalah salah satunya sebagai penyupply arus